צ'אקרה שביעית – צאקרת הכתר

צ'אקרה שביעית

צ'אקרת הכתר

צ'אקרת הכתר עוסקת במודעות העליונה, בהשגת החכמה העליונה,הזדהות עם היקום ועם האלוהים. הצ'אקרה מקשרת בין "עולמות עליונים" לבין האדם. זהו תחום המודעות. במדיטציה מופעל המרכז, וקולט את הידע הקוסמי, הנמצא לרשות כל אדם. היא מאפשרת להגיע למצב של התמזגות עם היקום ועם בורא עולם במודעות מלאה בתחושת אחדות, אבל ללא הכובד והמשקל של הגוף הפיזי.

מיקום צ'אקרת הכתר

בקדמת הקודקוד, מעל כיפת הגולגולת, כשהיא פתוחה היא מכסה על הקודקוד כמו כתר.

הצבע ומשמעות צ'אקרת הכתר

צבעים: לבן, זהב, כסף.
משמעותם: 
לבן – מיזוג כל הצבעים, טוהר, הגנה ואהבה המוענקים ללא תנאי מהיקום אליך וממך לאחרים. דרגה גבוה של חיבור לאנרגיות הנעלות מתוך מודעות רוחנית מפותחת, חכמה עליונה ומרוממת.
זהב – אנרגית איחוי וחיבור מעודנת גבוהה. אנרגיה של התחדשות ובניה מחדש, רוחניות גבוהה, קדושה ואמונה עמוקה.

איברים בגוף המושפעים מצ'אקרת הכתר

מוח,עיניים, מרכז בקרה על כל האורגניזם.

תפקידי גוף נפש של הצ'אקרה

צ'אקרת הכתר עוסקת במודעות העליונה, בהשגת החכמה העליונה,הזדהות עם היקום ועם האלוהים. הצ'אקרה מקשרת בין "עולמות עליונים" לבין האדם. זהו תחום המודעות. במדיטציה מופעל המרכז, וקולט את הידע הקוסמי, הנמצא לרשות כל אדם. היא מאפשרת להגיע למצב של התמזגות עם היקום ועם בורא עולם במודעות מלאה בתחושת אחדות, אבל ללא הכובד והמשקל של הגוף הפיזי.

לפתיחת צ'אקרות נוספות

דילוג לתוכן